ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین درباره سهام شپنا : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۲۰)

https://sahmeto.com/message/2214873

BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین 1.400 میلیون سهم #شپنا در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #شپنا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۶۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار