ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خبرگان اهداف درباره سهام ونفت : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۲۰)

https://sahmeto.com/message/2214789

BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خبرگان اهداف 0.164 میلیون سهم #ونفت در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 2.019 درصد از سهام #ونفت را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۰۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار