ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین درباره سهام چخزر : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۲۰)

https://sahmeto.com/message/2214780

BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین 0.013 میلیون سهم #چخزر در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 7.514 درصد از سهام #چخزر را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵۶٬۱۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار