ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین درباره سهام شفارا : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۲۰)

https://sahmeto.com/message/2214755

BFMصندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین 0.694 میلیون سهم #شفارا در تاریخ 1403/04/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.41 درصد از سهام #شفارا را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۹۱۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار