ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💎 رضا(حاجیان)بورس 💎 درباره سهام وشمال در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2212612
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1
1.5
،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎

🟢 #پرتقاضاترین سهم ها در پیش گشایش 🟢 #خنور #واحیا #لخزر #لپیام #قلرست #کقزوی #خاذین #دکوثر #کباده #شفام #وشمال #شصدف @rezaboors

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۰٬۲۹۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار