ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. کوشاالگوریتم درباره سهام وخارزم : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۱۹)

https://sahmeto.com/message/2208002

BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. کوشاالگوریتم 0.260 میلیون سهم #وخارزم در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.41 درصد از سهام #وخارزم را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۶۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار