ورود/ثبت‌نام

تحلیل تابلو‌خوانی BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خبرگان اهداف درباره سهام فنفت : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۴/۱۹)

https://sahmeto.com/message/2207972

BFMصندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خبرگان اهداف 0.015 میلیون سهم #فنفت در تاریخ 1403/04/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.89 درصد از سهام #فنفت را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٬۴۳۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار