ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام ولساپا در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹

https://sahmeto.com/message/2043044

مجامع شرکتها: #خلیبل در مجمع عادی ۵ ریال (از ۴۱ ریال) تقسیم نمود. #غصینو در مجمع عادی ۹۳۰ ریال (از ۱۲۳۹ ریال) تقسیم نمود. #وکبهمن در مجمع عادی ۶۴ ریال (از ۶۳۶ ریال) تقسیم نمود. #شخارک در مجمع عادی ۶۱۰۰ ریال (از ۵۱۶۰ ریال) تقسیم نمود. #فغدیر در مجمع عادی ۱۰۶۰ ریال (از ۱۱۶۱ ریال) تقسیم نمود. #ولساپا در مجمع عادی ۱۰ ریال (از ۶۹ ریال) تقسیم نمود. #وفتخار در مجمع عادی ۷۵ ریال (از ۱۵۹ ریال) تقسیم نمود. #شیراز در مجمع عادی ۳۲۸۶ ریال (از ۳۶۵۱ ریال) تقسیم نمود. #کپشیر در مجمع عادی ۱۹۳۰ ریال (از ۲۱۲۳ ریال) تقسیم نمود. #میدکو در مجمع فوق‌العاده ۱۵۰ درصد افزایش سرمایه(پولی) داد که ۲۰ درصد آن قطعی است. #وتوکا در مجمع عادی ۳۰۰ ریال (از ۹۳۷ ریال) تقسیم نمود. #کلوند در مجمع عادی ۶۸۲ ریال (از ۷۳۸ ریال) تقسیم نمود. #فگستر در مجمع عادی ۱۵۰ ریال (از ۲۲۶ ریال) تقسیم نمود. #شگویا در مجمع عادی ۱۹۰۰ ریال (از ۱۹۵۳ ریال) تقسیم نمود. #فسازان در مجمع عادی ۳۰۰ ریال (از ۷۵۴ ریال) تقسیم نمود. #تجلی در مجمع عادی ۸۰ ریال (از ۱۰۸ ریال) تقسیم نمود. #بپیوند در مجمع عادی ۵۵۰ ریال (از ۵۵۵ ریال) تقسیم نمود. #ریشمک در مجمع عادی ۱۰۰۰ ریال (از ۸۹۲ ریال) تقسیم نمود. #کنور در مجمع عادی ۲۱۶۰ ریال (از ۲۷۲۶ ریال) تقسیم نمود. #شنفت در مجمع عادی ۸۳۰ ریال (از ۹۷۰ ریال) تقسیم نمود. #میدکو در مجمع عادی ۱۹۰ ریال (از ۲۱۰ ریال) تقسیم نمود. #والماس در مجمع عادی ۵۰۰ ریال (از ۸۹۶ ریال) تقسیم نمود.

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴۷٬۵۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار