ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام ولساپا در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳

https://sahmeto.com/message/2011360

#سود_تقسیمی_مجامع (هفته سوم خرداد 1403) @BourseUniversity #شخارک 6100 ﷼ 118 درصد eps #کزغال 2280 ﷼ 99 درصد eps #کخاک 1830 ﷼ 97 درصد eps #فغدیر 1060 ﷼ 91 درصد eps #غصینو 930 ﷼ 75 درصد eps #فسوژ 366 ﷼ 10 درصد eps #ما 300 ﷼ 55 درصد eps #وبوعلی 230 ﷼ 41 درصد eps @BourseUniversity #بپاس 220 ﷼ 65 درصد eps #میدکو 190 ﷼ 90 درصد eps #بکام 120 ﷼ 81 درصد eps #وکبهمن 64 ﷼ 10 درصد eps #ولساپا 10 ﷼ 14 درصد eps #خکمک 10 ﷼ 10 درصد eps #خلیبل 5 ﷼ 12 درصد eps #تپولا بدون تقسیم سود 03_03_23 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۷٬۴۲۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار