ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام شبصیر در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱

https://sahmeto.com/message/1998296

مجامع شرکتها: #خپویش در مجمع عادی ۱۶۵۰ ریال (از ۲۱۸۰ ریال) تقسیم نمود. #کدما در مجمع عادی ۵۵۰ ریال (از ۲۴۱۹ ریال) تقسیم نمود. #ددام در مجمع عادی ۱۵۰۰ ریال (از ۱۶۴۷ ریال) تقسیم نمود. #تمحرکه در مجمع عادی ۲۱ ریال (از ۲۰۸ ریال) تقسیم نمود. #شبصیر در مجمع عادی ۲۱۱۰ ریال (از ۲۶۰۴ ریال) تقسیم نمود. #خکمک در مجمع عادی ۱۰ ریال (از ۹۸ ریال) تقسیم نمود. #فسوژ در مجمع عادی ۳۶۶ ریال (از ۳۶۶۰ ریال) تقسیم نمود. #وبوعلی در مجمع عادی ۲۳۰ ریال (از ۵۶۰ ریال) تقسیم نمود. #کزغال در مجمع عادی ۲۲۸۰ ریال (از ۲۳۰۰ ریال) تقسیم نمود.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار