ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال مجامع شرکتها درباره سهام شهر در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰

https://sahmeto.com/message/1979540

مجامع شرکتها: #آواک در مجمع عادی ۹۷ ریال (از ۹۶۹ ریال) تقسیم نمود. #لوتوس در مجمع عادی ۵۷۰ ریال (از ۵۸۹ ریال) تقسیم نمود. #فافزا در مجمع عادی ۷۸۰۰ ریال (از ۹۰۳۹ ریال) تقسیم نمود. #بهداش در مجمع عادی ۱۵۵ ریال (از ۱۵۴۸ ریال) تقسیم نمود. #دارو در مجمع عادی ۱۰۰۰ ریال (از ۱۲۴۵ ریال) تقسیم نمود. #سآبیک در مجمع عادی ۴۰۷۰ ریال (از ۴۲۶۲ ریال) تقسیم نمود. #پخش در مجمع عادی ۵۳۰ ریال (از ۸۱۶ ریال) تقسیم نمود. #سخوز در مجمع عادی ۶۷۰۰ ریال (از ۶۶۸۳ ریال) تقسیم نمود. #زملارد در مجمع عادی ۶۱۷ ریال (از ۱۰۲۶ ریال) تقسیم نمود. #شهر در مجمع عادی ۵۰ ریال (از ۳۱۱ ریال) تقسیم نمود.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۴۹۴
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار