ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی سهم گلچین درباره سهام کاسپین در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶

https://sahmeto.com/message/1957202
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 702
0.8

#گزارش فروش گروه #غذایی ❇️شرکت های مواد غذایی در اردیبهشت ماه 1403 موفق به فروش 9992.1 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 13 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 344 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 85 درصد افزایش یافت شرکت #غزر با 90 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. 🔥رکورد فروش صادراتی شکسته شد ✅ شرکت  #غکورش با ثبت 1573 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #غنوش 523% #بهپاک 199% #غالبر 121% #غشهد 112% #غگل 80% #غچین 77% #غفارس 75% #غدشت 74% #غدیس 71% #غپینو 68% #غسالم 67% #غمهرا 65% #غمایه 60% #غاذر 53% #غگلستا 51% #غبهنوش 49% #آردینه 48% #غشاذر 45% #غگرجی 36% #غگیلا 34% #غگلپا 34% #غشصفا 26% #عالیس 20% #غپآذر 19% #غشان 11% #غزر 7% #غصینو 4% #غشهداب 4% 📅 آخرین بروزرسانی:1403/03/15 #گزارش فروش گروه #دارویی ❇️شرکت های دارویی در اردیبهشت ماه 1403 موفق به فروش 13167.59 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 31 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 102 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 132 درصد افزایش یافت شرکت #دلر با 31 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد ✅ شرکت  #دتوزیع با ثبت 2551 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #بیوتیک 306% #دکوثر 96% #داوه 89% #دابور 76% #درازی 68% #دتوزیع 68% #دلر 66% #دفارا 48% #هجرت 40% #دعبید 36% #درازک 34% #کاسپین 33% #پخش 24% #دسینا 21% #دقاضی 18% #ددانا 17% #دزهراوی 15% #ددام 15% #دکیمی 13% #دیران 13% #درهآور 11% #دفرا 9% #دتولید 9% 📅 آخرین بروزرسانی:1403/03/15 https://t.me/sahm_golchin_bourse

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۴۲۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار